AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  

UWAGA !!!

Zmiana terminu wykładu dr Dawida Wienera

z 1 na 8 grudnia 2017r. godz.17:00

sala 5B PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1
Drodzy Słuchacze Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

Nasza Koleżanka Helenka Brzezińska walczy o życie swojej córki Ani ciężko chorej na nowotwór. Potrzebuje bardzo drogiego leku, aby zahamować rozwój choroby.
Dołączmy do ludzi wielkiego serca, którzy wspierają już naszą Koleżankę, dając Jej nadzieję na powrót Ani do zdrowia.
Każdy najmniejszy nawet datek będzie bezcenny.
 8 grudnia, przed wykładem, zorganizowana będzie na ten cel zbiórka pieniędzy. 
Można również wpłacać pieniądze na konto Fundacji Światło:
Bank PEKAO  S.A. 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
z dopiskiem „na IMBRANS dla Ani Połeć”.

Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje 2 projekty

„Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne,

 edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne”

i ogłasza nabór 48 osób na wymienione niżej warsztaty.

Zapisy tylko w biurze w czasie dyżurów do 26.10.2017

Beneficjent może wziąć udział tylko w jednym warsztacie!!!

„Salon gier umysłowych i logicznych”
Przebieg warsztatów – 6 spotkań po 2 godz.
I warsztat „Jesienna inte-GRA-cja” – dyskusje na temat gier kiedyś i dziś. Przypomnienie gier i rozgrywki w gry takie jak: statki (wersja papierowa i nowoczesna gra strategiczna), kółko i krzyżyk, państwa i miasta, domino, warcaby, bierki itp.
II warsztat „Gra słów” – gry w których liczy się każde słowo m.in. scrabble itp.
III warsztat „Gra warta świeczki” – Monopol, Eurobiznes, Magiczny Labirynt
IV warsztat  „Łamigłówki dla główki” gry logiczne takie jak: Katamino, TRIOMINOS DELUX, Dooble, Qwirkle
V warsztat „Zręczny senior” – gry zręcznościowe takie jak: Halli Galli, Speed Cups, Spadające małpki.
VI warsztat „Ze mną się nie pogrywa”, czyli wybrane przez uczestników gry planszowe przy choince - senior kontra wnuk. Konkurs i nagroda ufundowana przez Wydawnictwo G3.
Trener –  Marta Kaluga
„Malarstwo spontaniczne”
Przebieg warsztatów – 1 spotkanie 4 godz.
1.    Spontaniczny  proces tworzenia obrazów.
2.    Nie wymaga od osób w niej uczestniczących doświadczenia lub zdolności artystycznych.
3.    10 uczestników - w dwóch grupach,  po 5 osób – tworzyć będzie w pracowni malarskiej artysty malarza
4.    Beneficjenci  samodzielnie wybiorą blejtramy, dokonają wyboru techniki i materiału
5.    W ciągu 4 godzin stworzą swój obraz i wyjdą z gotowym dziełem do domu

Trener – Krystyna Ruminkiewicz
„Wiszące ogrody, kokedama”
Przebieg warsztatów – 6 spotkań po 2 godziny
1. Filcowanie na mokro elementów roślinnych.
2. Sztuka robienia wiszących ogrodów kokedamy.
3. Słoikowanie roślin
4. Wianki dereniowe

Trener – Roman Juszczyk
„Obrazy z kamieni”                       
Przebieg warsztatów – 6 spotkań po 2 godz.
1.    Ten kamień ma moc (kolekcja kamieni i ich właściwości np. obecnie najpopularniejszy labladoryt - świątynia gwiazd - moc kreatywności i innowacyjności
2.    W kamiennym kręgu ( obrazy "namalowane" kamieniami i piaskiem) ewentualnie jak czas pozwoli to formy 3D z kamieni
3.    Biżuteria z kamieniem naturalnym (ornamentyka)

Trener – Anna Karbowa
„Etiudy filmowe”
Przebieg warsztatów:
1.    2 wykłady
2.    4 spotkania z wiedzy teoretycznej teoretycznej
·    Gatunki filmowe – 2 godz.
·    Najważniejsze nurty i szkoły w dziejach kina – 2 godz.
·    Język filmu – sztuka operatorska, kreacja i technologia
– 2 godz.
·    Język filmu – sztuka montażu w historii i współcześnie
 – 2 godz.
3.    Część praktyczna 7 spotkań:
·    Przygotowania do realizacji  ( pomysł, dokumentacja, scenariusz, scenopis ) –    1 godz.
·    Podstawowe zasady realizacji zdjęć filmowych i obsługa amatorskiego sprzętu filmowego – 1 godz.
·    Konsultacje warsztatowe na planie –2 godz.
·    Wspólne przejrzenie i ocena zrealizowanego materiału
– 2 godz.
·    Podstawowe reguły estetyczne i techniczne montażu filmowego –  1 godz.
·    Przygotowanie i selekcja materiału do montażu, wgranie do programu
montażowego, wybór formatu i rozdzielczości –2 godz.
·    Montaż 4 etiud filmowych – 8 godz.
Wycieczka do Łodzi - zwiedzenie Muzeum Kinematografii i  Szkoły Filmowej w Łodzi.
Trenerzy –  Andrzej Moś i Zdzisław Siwik
Uwaga:
Beneficjenci pracują na sprzęcie własnym


Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 

Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

odbyła  się w dniu 10 października 2017 o godz.16:00

w auli PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1.

 

Wykład inauguracyjny na temat

Od egalitaryzmu przez elitaryzm do egalitaryzmu.

Z dziejów nierówności w historii człowieka”

 wygłosił prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak

Uwaga!
Sekcja Muzyczna rozszerza swoja działalność
o zajęcia proponowane przez Stowarzyszenie Muzyczny Konin
czekamy na chętnych


Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku


rozpoczyna 13 rok swojej działalności.

Zapraszamy wszystkich chętnych,

którzy ukończyli 50 rok życia

(to jest jedyny warunek, który należy spełnić),

emerytów i rencistów.


Wszystkich tych którzy chcą zdobywać

nową lub pogłębiać posiadaną
wiedzę,

kształcić swoje umiejętności,


realizować pasje, itp.

Formalności związane z przystąpieniem do SKUTW
 

1) warunek ukończony 50 rok życia

2) należy wypełnić ankietę zgłoszeniową


3) oraz uiścić opłaty
  • wpisowe 20zł.
  • składka członkowska na rok akademicki 120zł.
oraz dostarczyc 2 zdjęcia legitymacyjne

Zapraszamy do Biura SKUTW

w poniedziałki 12:30-14:30,

środy 10:00-12:00,

czwartki 14:00-16:00

tel./fax +48 63 249-72-97

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Biuro ponownie mieści

się w budynku PWSZ ul Przyjaźni 1 pok.317 (III piętro)

wykruki harmonogramu można odebrać na portierni.

Na naszej stronie w zakładkach poszczególnych sekcji

 umieszczony jest plan zajęć.

W DNIU 25 MAJA 2017 ROKU o godz.16:00

(w AULI PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1)

ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór komisji wniosków

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy KUTW za rok akademicki 2016/2017

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  planu pracy

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu KUTW za rok 2016.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KUTW w roku akademickim 2016/2017

9. Informacja o pracy Samorządu Słuchaczy KUTW w roku akademickim 2016/2017

10. Wybór komisji skrutacyjnej

11. Podsumowanie kadencji

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

14. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

15. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

16. Ogłoszenie wyników wyborów

17. Ukonstytuowanie się władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej

18. Przedstawienie propozycji planu pracy KUTW na rok akademicki 2017/2018

19. Przedstawienie propozycji planu budżetu KUTW na rok 2017

20. Dyskusja, uwagi, wnioski

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KUTW na rok akademicki  2017/2018

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu KUTW na rok 2017

23. Odczytanie wniosków i przyjęcie ich do realizacji poprzez głosowanie

24. Sprawy różne i komunikaty

STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes

BARBARA SMYKAŁ-DUSZA - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA IV KADENCJI


HENRYKA SOBCZAK

ANTONI KAROL SOBAŃSKI

JANINA FORYŃSKA25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

15 STYCZNIA 20117R.

UNIWERSYTET WŁĄCZYŁ SIĘ DO AKCJI

KWESTOWALIŚMY  NA RZECZ DZIECI I OSÓB STARSZYCH

ZEBRALIŚMY 1 031,80zł. i 0,15 E


DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA