AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  UWAGA SEKCJA PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

Z przyczyn od nas niezależnych zostaje odwołany wykład:

 Leczenie pijawkami, zaplanowany na 17 maja br.

Odbędzie się w nowym roku akademickim


WALNE ZEBRNIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KUTW

odbędzie się 28 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz.16:00Z przyczyn od nas niezależnych w szkoleniu w Uniejowie będą brały udział tylko 2 grupy. Osoby zapisane na 3 i 4 grupę na dzień dzisiejszy zapisane są na listy rezerwowe. dalsze informacje w terminie późniejszym.Sekcja Hortiterapii SKUTW

organizuje wycieczkę do Dobrzycy ( zwiedzanie ogrodów)

w dniu 25 maja 2018r. koszt 140zł.

Zapisy w biurze SKUTW i Rajdtour Konin ul.Kolejowa

"W moim magicznym domku"

Wystawa prac Słuchaczy Stowarzyszenia KUTW
Sekcji Fotograficznej  i Rękodzieła Artystycznego
w ramach akcji Konin Miasto Kobiet
odbyła się w dniu 6 marca 2018 rokuZdjęcia Józefa Anna Jóźwiak
W ramach Konin Miasto Kobiet w terminie 1-11 marca 2018 roku
w naszym mieście odbywać się będzie wiele imprez
(szczegóły na stronie Konin Miasto Kobiet)
Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
włącza się do akcji ze swoimi działaniami i tak :

Sekcja Literacka - 5 .03.2018r. godz. 16:00 CKiS ul.Okólna 47a
Portret kobiety niezwykłej - księżna Izabela Czartoryska

Sekcje Fotograficzna i Rękodzieło Artystyczne - 6.03.2018r. godz.16:00 PWSZ ul.Przyjaźni 1
Wystawa prac słuchaczy obu sekcji - "W moim magicznym domku"

Sekcja Historyczna - 7.03.2018r.
godz.16:15 PWSZ ul.Przyjaźni 1 sala 3B
Królowe i królewny polskie - ich wpływ na powstanie i funkcjonowanie dynastii królewskich

Sekcja Przyrodniczo-Medyczna - 8.03.2018r.
godz.16:15 PWSZ ul.Przyjaźni 1 sala 3B
Kosmetyki na bazie miodu

Wykład ogólny - 9.03.2018r.
godz.17:00 PWSZ ul.Przyjaźni 1 sala 5B
Kobiety w strukturach bezpieczeństwa

Zapraszamy serdecznie26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


STOWARZYSZENIE KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 
WŁĄCZY SIĘ DO AKCJI


14.01.2018 R. OD GODZ. 10:00 DO 20:00

W FERIO W STARYM MIEŚCIE

UNIWERSYTET  MIAŁ SWOJE STOISKO

GDZIE  MOŻNA BYŁO NABYĆ PRZEDMIOTY PRZEKAZANE NA AKCJĘ

ORAZ WŁASNORĘCZNIE WYKONANE PRZEZ

NASZE SŁUCHACZKI I SŁUCHACZY NA ZAJĘCIACH SEKCJI:

RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO, PLASTYCZNEJ, FOTOGRAFICZNEJ

JAK W POPRZEDNICH LATACH WSPÓLNIE

Z DZIEĆMI LUKROWALIŚMY PIERNICZKI


OJ SIĘ DZIAŁO!!!

WSPÓLNE NASZE GRANIE Z INNYMI ORGANIZACJAMI

W GALERII FERIO PRZYNIOSŁO KWOTĘ

27 306,80 ZŁ.!!!

DZIĘKUJEMY ZA DARY SERCAKoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku realizował 2 projekty

finansowane przez Miasto Konin

„Aktywizacja konińskich seniorów poprzez działania integracyjne,

 edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne”

48 osób brało udział w warsztatach:

„Salon gier umysłowych i logicznych” Marta Kaluga

„Malarstwo spontaniczne”- Krystyna Ruminkiewicz

„Wiszące ogrody, kokedama” - Roman Juszczyk

„Obrazy z kamieni” - Anna Karbowa

„Etiudy filmowe” - andrzej Moś i Zdzisław Siwik

w dniu 15 grudnia 2017r. odbyła się wystawa prac ,

które zostały wykonane

na w/w warsztatach

oraz wykład

dr Kazimiery Król

"Aktywne życie seniora - wartość dodana"
Uwaga!
Sekcja Muzyczna rozszerza swoja działalność
o zajęcia proponowane przez Stowarzyszenie Muzyczny Konin
czekamy na chętnych


Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku


rozpoczyna 13 rok swojej działalności.

Zapraszamy wszystkich chętnych,

którzy ukończyli 50 rok życia

(to jest jedyny warunek, który należy spełnić),

emerytów i rencistów.


Wszystkich tych którzy chcą zdobywać

nową lub pogłębiać posiadaną
wiedzę,

kształcić swoje umiejętności,


realizować pasje, itp.

Formalności związane z przystąpieniem do SKUTW
 

1) warunek ukończony 50 rok życia

2) należy wypełnić ankietę zgłoszeniową


3) oraz uiścić opłaty
  • wpisowe 20zł.
  • składka członkowska na rok akademicki 120zł.
oraz dostarczyc 2 zdjęcia legitymacyjne

Zapraszamy do Biura SKUTW

w poniedziałki 12:30-14:30,

środy 10:00-12:00,

czwartki 14:00-16:00

tel./fax +48 63 249-72-97

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Biuro ponownie mieści

się w budynku PWSZ ul Przyjaźni 1 pok.317 (III piętro)

wykruki harmonogramu można odebrać na portierni.

Na naszej stronie w zakładkach poszczególnych sekcji

 umieszczony jest plan zajęć.

W DNIU 25 MAJA 2017 ROKU o godz.16:00

(w AULI PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1)

ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór komisji wniosków

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy KUTW za rok akademicki 2016/2017

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  planu pracy

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu KUTW za rok 2016.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KUTW w roku akademickim 2016/2017

9. Informacja o pracy Samorządu Słuchaczy KUTW w roku akademickim 2016/2017

10. Wybór komisji skrutacyjnej

11. Podsumowanie kadencji

12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

14. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

15. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

16. Ogłoszenie wyników wyborów

17. Ukonstytuowanie się władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej

18. Przedstawienie propozycji planu pracy KUTW na rok akademicki 2017/2018

19. Przedstawienie propozycji planu budżetu KUTW na rok 2017

20. Dyskusja, uwagi, wnioski

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KUTW na rok akademicki  2017/2018

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu KUTW na rok 2017

23. Odczytanie wniosków i przyjęcie ich do realizacji poprzez głosowanie

24. Sprawy różne i komunikaty

STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes

BARBARA SMYKAŁ-DUSZA - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA IV KADENCJI


HENRYKA SOBCZAK

ANTONI KAROL SOBAŃSKI

JANINA FORYŃSKA25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

15 STYCZNIA 20117R.

UNIWERSYTET WŁĄCZYŁ SIĘ DO AKCJI

KWESTOWALIŚMY  NA RZECZ DZIECI I OSÓB STARSZYCH

ZEBRALIŚMY 1 031,80zł. i 0,15 E


DZIĘKUJEMY ZA DAR SERCA