AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  


UWAGA !
Został uzupełniony harmonogram o zajęcia z języków  angielskiego
i francuskiego oraz RR gimnastyka kompensacyjna, basen i taniec. Jak również dopisane  są numery sal sekcji i wykładów ogólnych. Prosimy o zapoznanie się z uzupełnieniem.

18 października 2019,

piątek, po wykładzie dr Piotra Lewandowskiego.

Zainteresowani ubieganiem się o świadczenie uzupełniające

dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+)

mogą spotkać się z przedstawicielką ZUS,

Panią Aldoną Kasiewicz. 

Informacje pozwolą pomóc nie tylko sobie, 

ale także naszym bliskim, którym to świadczenie przysługuje.


  

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

odbyła się

 8 października 2019r. godz. 16:00

 w auli PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1

wkład inauguracyjny wygłosiła

prof.zw.dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

"O języku, grzeczności i różnicach kulturowych"Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku


rozpoczyna 15 rok swojej działalności.

Zapraszamy wszystkich chętnych,

którzy ukończyli 50 rok życia

(to jest jedyny warunek, który należy spełnić),

emerytów i rencistów.


Wszystkich tych którzy chcą zdobywać

nową lub pogłębiać posiadaną
wiedzę,

kształcić swoje umiejętności,


realizować pasje, itp.


Formalności związane z przystąpieniem do SKUTW
 

1) warunek ukończony 50 rok życia

2) należy wypełnić ankietę zgłoszeniową


3) oraz uiścić opłaty
  • wpisowe 20zł.
  • składka członkowska na rok akademicki 120zł.
oraz dostarczyć 1 zdjęcie legitymacyjne


Zapraszamy do Biura SKUTW

Budynek PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1

pok.317 III piętro


w poniedziałki 12:30-14:30,

środy 10:00-12:00,

czwartki 14:00-16:00

tel./fax +48 63 249-72-97
STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes


Kinga Lisicka - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik