AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  Sekcje: Fotograficzna i  Rękodzieło Artystyczne SKUTW
czynnie włączyły się w 27 Finał WOŚP.
Przygotowane przez uczestników obu sekcji gadżety
zostały przekazane do Domu Kultury w Golinie
gdzie na kiermaszu były spieniężone.

Mamy swój wkład w zebranej kwocie 16 523 zł.
Dzięujemy wszystkim, którzy się włączyli.


UWAGA !!!
Zmiany w harmonogramie poszczególnych sekcji

- prosimy o zapoznanie się z nimi.

Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku


rozpoczyna 14 rok swojej działalności.

Zapraszamy wszystkich chętnych,

którzy ukończyli 50 rok życia

(to jest jedyny warunek, który należy spełnić),

emerytów i rencistów.


Wszystkich tych którzy chcą zdobywać

nową lub pogłębiać posiadaną
wiedzę,

kształcić swoje umiejętności,


realizować pasje, itp.


Formalności związane z przystąpieniem do SKUTW
 

1) warunek ukończony 50 rok życia

2) należy wypełnić ankietę zgłoszeniową


3) oraz uiścić opłaty
  • wpisowe 20zł.
  • składka członkowska na rok akademicki 120zł.
oraz dostarczyć 1 zdjęcie legitymacyjne


Zapraszamy do Biura SKUTW

Budynek PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1

pok.317 III piętro


w poniedziałki 12:30-14:30,

środy 10:00-12:00,

czwartki 14:00-16:00

tel./fax +48 63 249-72-97
W DNIU 28 MAJA 2018 ROKU o godz.16:00

(w AULI PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1)

ODBYŁO SIĘ  WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór komisji wniosków

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy KUTW za rok akademicki 2017/2018

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  planu pracy

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu KUTW za rok 2018.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KUTW w roku akademickim 2017/2018

9. Informacja o pracy Samorządu Słuchaczy KUTW w roku akademickim 2017/2018

10. Przedstawienie propozycji planu pracy KUTW na rok akademicki 2018/2019

11. Przedstawienie propozycji planu budżetu KUTW na rok 2018

12. Dyskusja, uwagi, wnioski

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KUTW na rok akademicki  2018/2019

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu KUTW na rok 2018

15. Wybory uzupełniajace  do Zarządu SKUTW na funkcję sekretarz- wybór Komisji Skrutacyjnej

16.  Zgłoszenie kandydatów na funkcję sekretarza Zarządu

17. Wybory do Zarządu 

18. Ogłoszenie wyników wyborów

19. Sprawy różne i komunikaty

STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes


Kinga Lisicka - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik