AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  

Pani Prezes

Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Urszuli Adamskiej

oraz całej rodzinie Adamskich

składamy wyrazy współczucia

po śmierci męża, ojca i dziadka

Ś.P. Jerzego Adamskiego


Zarząd, słuchacze, wykładowcy, pracownicy SKUTWMsza pogrzebowa odbędzie się 30 czerwca 2018r.

o godz. 11:00 w Kościele św. Wojciecha

w Koninie - Morzysławiu

Urna z prochami zostanie pochowana

na Cmentarzu Komunalnym


BIURO SKUTW

w okresie od 2 lipca do 15 sierpnia

będzie nieczynne.

Przerwa wakacyjna.

Zapraszamy od 16 sierpnia
 


W DNIU 28 MAJA 2018 ROKU o godz.16:00

(w AULI PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1)

ODBYŁO SIĘ  WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór komisji wniosków

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy KUTW za rok akademicki 2017/2018

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  planu pracy

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu KUTW za rok 2018.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KUTW w roku akademickim 2017/2018

9. Informacja o pracy Samorządu Słuchaczy KUTW w roku akademickim 2017/2018

10. Przedstawienie propozycji planu pracy KUTW na rok akademicki 2018/2019

11. Przedstawienie propozycji planu budżetu KUTW na rok 2018

12. Dyskusja, uwagi, wnioski

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KUTW na rok akademicki  2018/2019

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu KUTW na rok 2018

15. Wybory uzupełniajace  do Zarządu SKUTW na funkcję sekretarz- wybór Komisji Skrutacyjnej

16.  Zgłoszenie kandydatów na funkcję sekretarza Zarządu

17. Wybory do Zarządu 

18. Ogłoszenie wyników wyborów

19. Sprawy różne i komunikaty

STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes


Kinga Lisicka - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik