AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY  Szanowni Państwo

 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koninie

Rada Seniorów Miasta Konina
zaprasza do wzięcia udziału
w największych w Polsce 
Targach Produktów dla Seniorów
Poznań 19-20.10.2018r.

Wyjazd z Konina 20.10.2018
Liczba miejsc w bezpłatnym autokarze jest ograniczona (20 osób)

Szczegółowe informacje i zapisy - Biuro SKUTW
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

odbyła się  9 października 2018 r. o godz. 16:00
w auli PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1

Wykład inauguracyjny na temat:
"Wielkopolska tragedia Wielopolskich"
wygłosił prof.dr hab. Waldemar Łazuga
Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku


rozpoczyna 14 rok swojej działalności.

Zapraszamy wszystkich chętnych,

którzy ukończyli 50 rok życia

(to jest jedyny warunek, który należy spełnić),

emerytów i rencistów.


Wszystkich tych którzy chcą zdobywać

nową lub pogłębiać posiadaną
wiedzę,

kształcić swoje umiejętności,


realizować pasje, itp.


Formalności związane z przystąpieniem do SKUTW
 

1) warunek ukończony 50 rok życia

2) należy wypełnić ankietę zgłoszeniową


3) oraz uiścić opłaty
  • wpisowe 20zł.
  • składka członkowska na rok akademicki 120zł.
oraz dostarczyć 1 zdjęcie legitymacyjne


Zapraszamy do Biura SKUTW

Budynek PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1

pok.317 III piętro


w poniedziałki 12:30-14:30,

środy 10:00-12:00,

czwartki 14:00-16:00

tel./fax +48 63 249-72-97
W DNIU 28 MAJA 2018 ROKU o godz.16:00

(w AULI PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1)

ODBYŁO SIĘ  WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór komisji wniosków

4. Sprawozdanie z wykonania planu pracy KUTW za rok akademicki 2017/2018

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  planu pracy

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu KUTW za rok 2018.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej KUTW w roku akademickim 2017/2018

9. Informacja o pracy Samorządu Słuchaczy KUTW w roku akademickim 2017/2018

10. Przedstawienie propozycji planu pracy KUTW na rok akademicki 2018/2019

11. Przedstawienie propozycji planu budżetu KUTW na rok 2018

12. Dyskusja, uwagi, wnioski

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy KUTW na rok akademicki  2018/2019

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu KUTW na rok 2018

15. Wybory uzupełniajace  do Zarządu SKUTW na funkcję sekretarz- wybór Komisji Skrutacyjnej

16.  Zgłoszenie kandydatów na funkcję sekretarza Zarządu

17. Wybory do Zarządu 

18. Ogłoszenie wyników wyborów

19. Sprawy różne i komunikaty

STOWARZYSZENIE 

KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZARZĄD IV KADENCJI

URSZULA ADAMSKA - Prezes

ANNA CHMIELECKA-JNASEK - Wiceprezes


Kinga Lisicka - Sekretarz

JADWIGA MŁODECKA - Skarbnik