Wykłady I - V 2009dr Kazimiera Król


ks.Jacek Laszczyk
prof.dr hab.
Jerzy Świdziński
prof. dr hab.
Krzysztof Meissner

prof. dr hab.
Włodzimierz Malendowski


Anna Draganmgr inż. Emilia Kotowskadr hab.Stefan Bosiacki


dr Ewa Przygońska


dr hab. Kazimiera Myczko