Sekcje
 


Sekcje NIEODPŁATNE


Brydżowa
Historyczna

co 2 tygodnieFilozoficzna/Religioznawstwo

1 raz w miesiącu


Literacka
co 2 tygodnie Przyrodniczo-Medyczna

co 2 tygodnieTurystyczna

Sekcje ODPŁATNE
Fotograficzna

 Anna Karbowa


Historia Sztuki

Małgorzata Szuman-Gorczyca

Wtorki godz.


Hortiterapia

Roman Juszczyk

PiątkiJęzyk angielski

lektor: Katarzyna Krawczyk

I grupa
II grupa
III grupa

Język niemiecki

lektor: Agnieszka Sakowska


I grupa


Język francuski

lektor: Wiesława Mądrzak


I grupa


Język włoski

lektor: Krystyna Kosińska


I grupaKomputerowa

podstawy, średnio-zaawansowani,
zaawansowani, fakultety


Prowadzący: Błażej Gorzkowski
Grupa I
Grupa III
Grupa IVA
Grupa IVB
Fakultety


Muzyczna

Środy godz.11:00 
MBP w Koninie ul.Dworcowa 13


Plastyczna

Jolanta Arabska
Rękodzieło Artystyczne

Anna Karbowa
Rekreacja Ruchowa


AEROBIK
Aqua Aerobik 1
Aqua Aerobik 2
Gimnastyka kompensacyjna 1
Gimnastyka kompensacyjna 2
Gimnastyka kompensacyjna 3
Gimnastyka kompensacyjna 4
Gimnastyka kompensacyjna 5
Joga
Taniec