HORTITERAPIA
 


Zajęcia prowadzi Roman Juszczyk

SEKCJA ODPŁATNA 7zł.

PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1 sala 216


27.10.2017 Zwiedzanie ogrodów w Licheniu - Zajęcia wyjazdowe zbiórka godz.14:00 parking przy ARCEZwiedzanie ogrodów w Licheniu
- Zajęcia wyjazdowe zbiórka godz.14:00 parking przy ARCE
10.11.2017 Ogrodnictwo ekologiczne
24.11.2017 Projektowanie ogrodów.
Podstawowe zagadnienia i projekt
w programie komputerowym
08.12.2017 Zajęcia florystyczne
05.01.2018 Pielęgnacja roślin domowych
26.01.2018 Drzewa wokół nas.
Pielęgnacja ozdobnych drzew i krzewów
w ogrodzie