Sekcja
 Fotograficzna
 

Zajęcia prowadzi:
Anna Karbowa

Zajęcia odpłatne 14zł./spotkanie Historia fotografii, teoria i praktyka

Zajęcia w I semestrze odbywać się będą co 2 tygodnie - 2 godziny

16 października 2017r. (poniedziałek)
 godz.18:00-19:00
PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1 sala 317


28 października 2017r. (sobota)
 godz.12:00-14:00
PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1 sala 317


13 listopada (poniedziałek)
 godz.16:00-18:00
PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1 sala 317


29 listopada 2017r.(środa)
 godz.9:00-11:00
CKiS w Koninie ul.Okólna 47a11 grudnia 2017r.(poniedziałek)
 godz.16:00-18:00
PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1 sala 317

19 grudnia 2017r.(wtorek)
 godz.16:00-18:00
PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1 sala 315
zajęcia na rzecz WOŚP


15 stycznia 2018r.(poniedziałek)
 godz.16:00-18:00
PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1 sala 317


29 stycznia 2018r.(poniedziałek)
 godz.16:00-18:00
PWSZ w Koninie ul.Przyjaźni 1 sala 317