Sekcja
 JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski I Poniedziałki
godz.9:00
PWSZ ul.Przyjaźni 1 sala 102B
Katarzyna Krawczyk
Język angielski II
Poniedziałki
godz.10:00
PWSZ ul.Przyjaźni 1 sala 102B
Katarzyna Krawczyk
Język angielski III

Język francuski Poniedziałki godz.11:30
PWSZ ul.Przyjaźni 1 sala 107
od
23 października 2017
Wiesława Mądrzak
Język niemiecki
Język włoski Czwartki
godz.11:30
PWSZ ul.Przyjaźni 1 sala 107
od
26 października 2017
Krystyna Kosińska