Sekcja
 Komputerowa
 

Zajęcia prowadzi:
Błażej Gorzkowski

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Fakultety A
Fakultety B