Sekcja
 Rekreacji Ruchowej
Zajęcia odpłatne

PRZERWA WAKACYJNA

Aqua Aerobik 1
Aqua Aerobik 2
Gimnastyka kompensacyjna 1
Gimnastyka kompensacyjna 2
Gimnastyka kompensacyjna 3
Gimnastyka kompensacyjna 4
Gimnastyka kompensacyjna 5
Gimnastyka kompensacyjna 6
Gimnastyka kompensacyjna 7
Gimnastyka kompensacyjna 8
Joga
Taniec