BRYDŻ
 
WTORKI ( od 3 października 2017r.)

od godz. 14:00 do 18:30

Klub Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Wyzwolenia 13

(3 i 17 października w godzinach.15:00-18:45)