BRYDŻ
 
PONIEDZIAŁKI i WTORKI 

od godz. 14:00 do 18:30

Klub Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Wyzwolenia 13