Strona Główna

UWAGA 
Z  POWODU  CHOROBY  WYKŁADOWCY  JUTRO  (17  MAJA)  WYKŁAD  SIĘ  NIE ODBĘDZIE.
PROSZĘ  PRZEKAZYWAĆ  DALEJ.
UWAGA
21 MAJA  (WTOREK),  PO  WYKŁADZIE  DR  KAZIMIERY  KRÓL,  STUDENCI  PIELĘGNIARSTWA  ANS,  KOŁA  NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ,  ZAPRASZAJĄ 
NA  SPOTKANIE  POŚWIĘCONE  SPRAWOM:
INTERNETOWE KONTO  PACJENTA
WYBÓR  LEKARZA RODZINNEGO  I  PIELĘGNIARKI
PIERWSZA POMOC
E – RECEPTA  I  E – SKIEROWANIE
HISTORIA  CHOROBY  PACJENTA
JAK  UDOSTĘPNIĆ  I  KOMU  SWOJĄ  HISTORIĘ  CHOROBY
KOGO  I  JAK  UPOWAŻNIAĆ  DO  REPREZENTOWANIA  SIEBIE
JAK  POBRAĆ  E – DOKUMENTY  
MOŻLIWOŚCI  WYDANIA  KARTY EKUZ
ITP
ZAPRASZAMY

Zarząd Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KUTW odbędzie się
27 maja 2024 roku o godzinie 16: 00 w gmachu ANS w Koninie przy ulicy Przyjaźni 1, sala 5B

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO
ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W DNIU 27 MAJA 2024 ROKU

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. Wybór Komisji Wniosków
3. Sprawozdanie z wykonania Planu Pracy KUTW za rok akademicki  2023 /2024
4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu  Pracy
5. Sprawozdanie z wykonania Planu Budżetu KUTW za rok 2023
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Budżetu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KUTW o pracy Zarządu w roku akademickim 2023/2024 i wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi absolutorium
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i wniosku o udzielenie Zarządowi
9. Przedstawienie propozycji Planu Pracy KUTW na rok akademicki 2024/2025
10. Przedstawienie propozycji Planu Budżetu KUTW na rok 2024
11. Dyskusja, uwagi, wnioski
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy KUTW na
rok akademicki 2024/2025
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Budżetu na rok 2024
14. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie KUTW
15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie KUTW
16. Przedstawienie propozycji
podwyższenia składki na rok akademicki 2024/2025
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia składki na rok akademicki 2024/2025
18. Sprawy różne i komunikaty

Biuro otwarte:

PONIEDZIAŁKI  14:30 – 15:30

ŚRODY  11:30 – 12:30

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

16  CZERWCA AKADEMIA  NAUK  STOSOWANYCH  OBCHODZIŁA 

25-LECIE  ISTNIENIA.

W  JUBILEUSZOWYCH  UROCZYSTOŚCIACH  NASZ  UNIWERSYTET  REPREZENTOWAŁY

URSZULA  ADAMSKA  I  JADWIGA  MŁODECKA.

ŻYCZENIA  DALSZEGO  ROZWOJU  PRZEKAZAŁY  NA  RĘCE  JEGO  MAGNIFICENCJI  REKTORA DR  HAB.  ARTURA  ZIMNEGO

SPOTKANIE Z NASZYM HONOROWYM REKTOREM,

PROF. DR HAB. JÓZEFEM ORCZYKIEM,

WIĄŻE SIĘ ZAWSZE Z NAJMILSZYMI PRZEŻYCIAMI

DR  KAZIMIERA  KRÓL  JAK  ZWYKLE  PEŁNA  POZYTYWNYCH  EMOCJI  WOBEC  NAS,  OCZYWIŚCIE Z  NAWIĄZKĄ  ODWZAJEMNIANYCH

25 maja 2022 roku odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W skład Zarządu weszły:

Urszula Adamska – Prezes Zarządu
Anna Karpińska – Wiceprezes
Kinga Lisicka – Sekretarz
Jadwiga Młodecka – Skarbnik

Komisję Rewizyjną tworzą:
Henryka Sobczak – Przewodnicząca
Maciej Pluta – Wiceprzewodniczący
Janina Foryńska – Sekretarz

Nowy Zarząd – od lewej u góry: Prezes Urszula Adamska, Skarbnik Jadwiga Młodecka; na dole, od lewej: Sekretarz Kinga Lisicka oraz Wiceprezes Anna Karpińska

Z  WIELKIM  ŻALEM  INFORMUJEMY, 

ŻE  24  LUTEGO  2023  ROKU ODESZŁA  NA  ZAWSZE  NASZA  KOLEŻANKA

BASIA  FILIPIAK 

BYŁA  Z  NAMI  OD  POCZĄTKU,  PRACOWITA  I  ZORGANIZOWANA, ZAWSZE  UCZYNNA,  ŻYCZLIWA  I  SERDECZNA

TRUDNO  UWIERZYĆ,  ŻE  JUŻ  CIEBIE  NIE MA 

URSZULA  ADAMSKA  

 MARIA  SERAFIN  

ANNA  KARPIŃSKA 

 KINGA  LISICKA 

JADWIGA  MŁODECKA

ZMARŁ DR  JERZY  JASIŃSKI

NASZ  WYKŁADOWCA  I  PRZYJACIEL

PRZEZ  OSIEM  LAT  POZNAWALIŚMY  Z  NIM  TAJNIKI  FILOZOFII I  ZA  TĘ  PIĘKNĄ  ŻYCIOWĄ  PRZYGODĘ  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY 

„ŚMIERĆ  NIE  JEST  ZŁEM,  A  JEDYNIE  PRAWEM  OBOWIĄZUJĄCYM  CAŁY  RODZAJ  LUDZKI”

NIECH  SŁOWA  SENEKI  UŁATWIĄ  NAM  ZAAKCEPTOWANIE  TEGO  ODEJŚCIA

7 WRZEŚNIA 2023 ODESZŁA NASZA SERDECZNA KOLEŻANKA

KRYSTYNA WOJTENKO

PRZEZ KILKA PIERWSZYCH LAT KIEROWAŁA SEKCJĄ HISTORYCZNĄ

MIŁA, CICHA, CIEPŁA – TAKĄ BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ

ŻEGNAJ, KRYSIU

10  LISTOPADA  2023  ROKU  ZMARŁ  NASZ  KOLEGA
MACIEJ  MĄDROWSKI
ZAPAMIĘTAMY  JEGO  MIŁY  UŚMIECH,  KTÓRY  MIAŁ  ZAWSZE  DLA  KAŻDEGO
ZAPAMIĘTAMY  JEGO  SPOKÓJ  I  SERDECZNOŚĆ
CELINKO,  SERDECZNIE  CI  WSPÓŁCZUJEMY
ZE  SMUTKIEM  PRZEKAZUJEMY  INFORMACJĘ, 
ŻE  7  LUTEGO  2024  ROKU  ZMARŁA  NASZA  SŁUCHACZKA
WANDA  ANKUDOWICZ
NAJBLIŻSZYM  SKŁADAMY  SERDECZNE  WYRAZY  WSPÓŁCZUCIA 
ZE  SMUTKIEM  PRZYJĘLIŚMY  WIADOMOŚĆ  O  ŚMIERCI  NASZEJ  KOLEŻANKI
19  LUTEGO  2024  ROKU  ZMARŁA 
ANNA  ZWIERZYŃSKA – PYREK
BYŁA  Z  NAMI  OD  ZAWSZE,  Z  ODDANIEM  OPIEKOWAŁA  SIĘ  SEKCJĄ  HISTORII  SZTUKI
BĘDZIEMY  CIĘ  CZĘSTO  WSPOMINAĆ
STASIU,  PRZYJMIJ  SERDECZNE  WYRAZY  WSPÓŁCZUCIA


 

2  KWIETNIA  2024  ROKU  ODESZŁA  NASZA  KOLEŻANKA
 
MAŁGORZATA  ŻURCZAK
 
WIADOMOŚĆ  O  JEJ  ŚMIERCI  PRZYJĘLIŚMY  Z  WIELKIM  ŻALEM
BYŁA  ORYGINALNA,  MIAŁA  BARWNĄ  DUSZĘ  I  NIEPRZECIĘTNY TALENT
ZBYSZKU,  JESTEŚMY  Z  TOBĄ
15  KWIETNIA  2024  ROKU  ZMARŁ  NASZ  KOLEGA 
 
JERZY  MECDORF
 
ŻEGNAMY  GO  Z  WIELKIM  ŻALEM,  BĘDZIEMY  WSPOMINAĆ 
CIEPŁO  I  SERDECZNIE
ZOSIU,  PRZYJMIJ  SZCZERE  WYRAZY  WSPÓŁCZUCIA