Strona Główna

ZMARŁ
DR  JERZY  JASIŃSKI
NASZ  WYKŁADOWCA  I  PRZYJACIEL
PRZEZ  OSIEM  LAT  POZNAWALIŚMY  Z  NIM  TAJNIKI  FILOZOFII
I  ZA  TĘ  PIĘKNĄ  ŻYCIOWĄ  PRZYGODĘ  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY
 
„ŚMIERĆ  NIE  JEST  ZŁEM,  A  JEDYNIE  PRAWEM  OBOWIĄZUJĄCYM  CAŁY  RODZAJ  LUDZKI”

NIECH  SŁOWA  SENEKI  UŁATWIĄ  NAM  ZAAKCEPTOWANIE  TEGO  ODEJŚCIA

 
Msza święta odbędzie się 1 czerwca br., o godz. 11.00
w Kościele Parafialnym Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie przy ul. Przemysłowej 18, po której nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Komunalny.

Walne Zebranie Członków 29 maja (poniedziałek)

o godz. 16:00, sala 5B

 

Zarząd Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku
informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KUTW odbędzie się
29 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w gmachu ANS w Koninie przy ulicy
Przyjaźni 1, sala 5B


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO
ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA KONIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W DNIU 29 MAJA 2023 ROKU


1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. Wybór Komisji Wniosków
3. Sprawozdanie z wykonania Planu Pracy KUTW za rok akademicki 2022/2 023
4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
Planu Pracy
5. Sprawozdanie z wykonania Planu Budżetu KUTW za rok 2022
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
Planu Budżetu
7. Informacja Komisji Rewizyjnej KUTW o pracy w roku akademickim 2022/2023
8. Przedstawienie propozycji Planu Pracy KUTW na rok akademicki 2023/2024
9. Przedstawienie propozycji Planu Budżetu KUTW na rok 2023
10. Dyskusja, uwagi, wnioski
11. Podję
cie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy KUTW na rok akademicki
2023/2024
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Budżetu na rok 2024
13. Sprawy różne i komunikaty


Urszula Adamska
Prezes Zarządu SKUTW

 
 
SEKCJA  HISTORYCZNA
PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ WSZYSTKICH SŁUCHACZY, ŻE 12 CZERWCA O GODZINIE 11:00 W SALI RATUSZA ODBĘDZIE SIĘ DODATKOWE SPOTKANIE Z PANEM HENRYKIEM JANASKIEM POŚWIĘCONE KOŚCIOŁOWI POD WEZWANIEM ŚW. BARTŁOMIEJA. PO WYKŁADZIE ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA .
 
HORTITERAPIA

Zajęcia zaplanowane na 29 maja odbędą się 13 czerwca (wtorek). Temat: Sylwoterapia – zajęcia terenowe.

 
 
 

25 maja 2022 roku odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

W skład Zarządu weszły:

Urszula Adamska – Prezes Zarządu
Anna Karpińska – Wiceprezes
Kinga Lisicka – Sekretarz
Jadwiga Młodecka – Skarbnik

 

Komisję Rewizyjną tworzą:
Henryka Sobczak – Przewodnicząca
Maciej Pluta – Wiceprzewodniczący
Janina Foryńska – Sekretarz

Nowy Zarząd - od lewej u góry: Prezes Urszula Adamska, Skarbnik Jadwiga Młodecka; na dole, od lewej: Sekretarz Kinga Lisicka oraz Wiceprezes Anna Karpińska
Z  WIELKIM  ŻALEM  INFORMUJEMY,  ŻE  24  LUTEGO  2023  ROKU
ODESZŁA  NA  ZAWSZE  NASZA  KOLEŻANKA
              
              BASIA  FILIPIAK
 
BYŁA  Z  NAMI  OD  POCZĄTKU,  PRACOWITA  I  ZORGANIZOWANA,
ZAWSZE  UCZYNNA,  ŻYCZLIWA  I  SERDECZNA
TRUDNO  UWIERZYĆ,  ŻE  JUŻ  CIEBIE  NIE  MA
 
                                                                                                    URSZULA  ADAMSKA
                                                                                                    MARIA  SERAFIN
                                                                                                    ANNA  KARPIŃSKA
                                                                                                    KINGA  LISICKA
                                                                                                   JADWIGA  MŁODECKA