Kontakt

Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

rozpoczyna kolejny rok swojej działalności.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 50 rok życia (to jest jedyny warunek, który należy spełnić), emerytów i rencistów.

 

Wszystkich tych którzy chcą zdobywać nową lub pogłębiać posiadaną wiedzę, kształcić swoje umiejętności, realizować pasje, itp.

 

Formalności związane z przystąpieniem do SKUTW

1) warunek ukończony 50 rok życia

2) należy wypełnić ankietę zgłoszeniową

3) oraz uiścić opłaty  – wpisowe 20zł.

 

składka członkowska na rok akademicki 120zł.

 

 

Adres

Zapraszamy do Biura SKUTW

Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Przyjaźni 1 pok.317

62-510 KONIN

NIP 665-27-43-517 

REGON 300081160

 

Numer konta: 98 1240 1415 1111 0010 1366 3022
Poczta elektroniczna: koninskutw.biuro@interia.pl
Strona internetowa: www.3wiek.konin.edu.pl

 

Dyżury Biura, pokój 317: 

  •  dyżury Sekretarza Zarządu, pani Kingi Lisickiej

                    środy   15:00 – 16:00   

  • dyżury Skarbnika Zarządu, pani Jadwigi Młodeckiej

                    czwartki   15:00 – 16:00  

  • dyżury pani Katarzyny Laskowskiej

         piątki    15:00 – 17:00     – wyjątkowo w dn.26.11.2021 w godz. 10:00-13:00

 

Telefony

Prezes Urszula Adamska 510-154-364
Wiceprezes Anna Chmielecka-Janasek
Sekretarz Kinga Lisicka
Skarbnik Jadwiga Młodecka
Starosta Rady Słuchaczy Maria Serafin 503-043-257
     

 

ważne i pilne sprawy – sms !!!