Galeria

Rok akademicki 2022/2023

dr hab. Henryk Lisiak – wykład „Rola społeczeństwa polskiego w wojnie polsko -bolszewickiej”

dr inż. Piotr Lewandowski – wykład   „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi na terenach zurbanizowanych w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej”

dr Tomasz Kozłowski – wykład   „Rola pasji i koncentracji w budowaniu poczucia dobrostanu”

Hanna Nowak – wykład   „Życie towarzyskie mózgu”

dr Robert Piechota – wykład   „Podstawy inwestowania na rynku kryptowalut”

dr nauk med. Magdalena Pietrzkowicz – wykład   Cukrzyca – jak nie dać się zaskoczyć i chwycić byka za rogi

dr Agnieszka Podolecka – wykład   „Afryka oczami pracownika UNICEF. Jak skutecznie pomagać

 dr hab. inż. Edward Pająk prof. ANS – wykład   „Sztuczna inteligencja – blaski i cienie

 Jan Józefowski – wykład   „Techniki manipulacji w mediach i w reklamie

Paweł Sypniewski – wykład   „Zagadnienie prawdy w procesie karnym

dr hab. Piotr Gołdyn – wykład   „Polskie symbole narodowe

dr Magdalena Bartczak – wykład   „Rozwiązywanie konfliktów jako umiejętność podnosząca jakość relacji międzyludzkich

dr Robert Piechota – wykład   „Ceny w procentach, zyski w złotych, czyli rynek obligacji od podstaw

dr Kazimiera Król – wykład   „Sytuacja demograficzna w Polsce i Europie wyzwaniem dla polityki społeczno-gospodarczej

 

 

 

Sekcja Literacka – 17.04.2023, Urszula Adamska „Droga Adama Mickiewicza do Wielkopolski

Sekcja Literacka – 20.02.2023, Joanna Łagodzińska „Każda istota żyjąca jest cząstką ziemi, obdarzoną na chwilę życiem” – Zofia Urbanowska

Odwieczny cykl życia inspiracją do powstania książki „Cztery pory roku z Zofią Urbanowską”

Religioznawstwo – 21.02.2023, Krzysztof Kupiński „Zbawienie w buddyzmie”

Sekcja języka angielskiego

Sekcja języka niemieckiego

Sekcja taneczna – zumba

Sekcja przyrodniczo-medyczna – 27.10.2022, dr Jerzy Jambor „Racjonalna fitoterapia. Fitoterapia chorób układu oddechowego

Sekcja historyczna – 9.11.2022, Jerzy Kurzeja „Stosunki polsko-niemieckie na tle relacji polsko-żydowskich w kontekście historycznym

Sekcja literacka – 14.11.2022, Małgorzata Ptak „Literackie recepty na życie szczęśliwe”

Sekcja historyczna – 23.11.2022, Damian Kruczkowski „Ewangelicy Konina i okolic”

Sekcja przyrodniczo-medyczna – 24.11.2022, Sławomir Maciejewski „Życie na orbicie. Widok Ziemi z kosmosu

Sekcja literacka – 28.11.2022, Wiesława Kozłowska „Warsztaty biblioterapeutyczne. Jak konstruktywnie radzić sobie z emocjami

Sekcja historyczna – 07.12.2022, Bartłomiej Grzanka „Eksterminacja pośrednia Żydów – getta w Kraju Warty”

Sekcja przyrodniczo-medyczna – 08.12.2022, Wojciech ButkiewiczPodróżować znaczy żyć” – możliwość łączenia pasji z życiem zawodowym

Sekcja literacka – 12.12.2022, Alan Woźniak „Polskie pieśni bożonarodzeniowe – historia i trwałość”

Sekcja literacka – 09.01.2023, Urszula Adamska „Zima, ach to Ty…” – wybrane strofy o zimie

Sekcja przyrodniczo-medyczna – 12.01.2023, Bartosz Kiełbasa „Klimat lokalny Konina i jego wpływ na zdrowie mieszkańców”

Sekcja malarstwa

Język francuski

Rok akademicki 2021/2022​

Nasi wykładowcy​

Romana Olszewska – wykład „Co już wiemy na temat koronawirusa i co jeszcze wiedzieć powinniśmy”

Dr hab. Konrad Celiński – wykład „Genetyka w ochronie przyrody”

Dr inż. Piotr Lewandowski – wykład „Energetyka atomowa. Procedura lokalizacji inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko na przykładzie elektrowni jądrowej”

Dr hab. Bogdan Chojnicki – wykład „Przyczyny i skutki obecnej zmiany klimatu”

Dr Tomasz Kozłowski – wykład „Cztery typy temperamentu a komunikacja interpersonalna”

Krystian Karbowy – wykład „Senior znieczulony”

Jagoda Zmyślona – wykład „Czy nasze portfele wytrzymają inflację?”

Dr Kazimiera Król – wykład „Uzależnienia chorobą XXI wieku”

Dr Anna Waligórska – Kotfas – wykład „Big Data – szansa czy zagrożenie XXI wieku?”

Emilia Sędziak – wykład „Różne kultury w biznesie”

Mariusz Jaworski – wykład „Instytucja mediacji ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych”

Robert Rewekant – wykład „Geriatria w Polsce – młoda nauka dla nieco starszych ludzi”

SEKCJE

Sekcja Literacka

23.04.2022 – Urszula Adamska – Spotkania z Jonaszem Koftą „na rozstań moście” czyli rzecz o życiu i miłości

Sekcja Literacka

09.05.2022 – Wioletta Kołecka – Pozytywizm jako epoka historyczno-literacka i styl życia 

Sekcja Literacka

23.05.2022 – Janina Jankowska – Literackie wędrówki Barbary Wachowicz

Sekcja Malarstwa

Ewa Gaj

Sekcja Przyrodniczo – Medyczna

21.04.2022 – Błażej Urbaniak – Nasi bracia mniejsi. Na co zwrócić uwagę? Przegląd ważnych objawów klinicznych oraz najczęstsze przyczyny

Religioznawstwo

28.04.2022 – Krzysztof Kupiński – Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa

Sekcja języka angielskiego

Katarzyna Krawczyk

Sekcja języka francuskiego

Wiesława Mądrzak

Sekcja Turystyczna i Historyczna

18.05.2022 – Henryk Janasek – Żychlin – genius loci 

Wyjazdowe zajęcia z Sekcją Turystyczną

Historia sztuki

24.05.2022  – Małgorzata Gorczyca – Sztuka romańska w Polsce

Hortiterapia

13.05.2022  – Wiosna w Puszczy Bieniszewskiej. Zajęcia w terenie

Hortiterapia

24 sierpnia grupa pań z sekcji Hortiterapii z panem Romanem Juszczykiem brała udział w Konferencji Naukowo -Warsztatowej „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne”, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Pan Roman wygłosił odczyt pt. „Sylwoterapia jako element terapii naturą poprzez kontakt z drzewami.”