Galeria

Rok akademicki 2021/2022

Nasi wykładowcy​

Romana Olszewska – wykład „Co już wiemy na temat koronawirusa i co jeszcze wiedzieć powinniśmy”

Dr hab. Konrad Celiński – wykład „Genetyka w ochronie przyrody”

Dr inż. Piotr Lewandowski – wykład „Energetyka atomowa. Procedura lokalizacji inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko na przykładzie elektrowni jądrowej”

Dr hab. Bogdan Chojnicki – wykład „Przyczyny i skutki obecnej zmiany klimatu”

Dr Tomasz Kozłowski – wykład „Cztery typy temperamentu a komunikacja interpersonalna”

Krystian Karbowy – wykład „Senior znieczulony”

Jagoda Zmyślona – wykład „Czy nasze portfele wytrzymają inflację?”

Dr Kazimiera Król – wykład „Uzależnienia chorobę XXI wieku”

Dr Anna Waligórska – Kotfas – wykład „Big Data – szansa czy zagrożenie XXI wieku?”

Emilia Sędziak – wykład „Różne kultury w biznesie”

SEKCJE

Sekcja Literacka

23.04.2022 – Urszula Adamska – Spotkania z Jonaszem Koftą „na rozstań moście” czyli rzecz o życiu i miłości

Sekcja Malarstwa

Ewa Gaj

Sekcja Przyrodniczo – Medyczna

21.04.2022 – Błażej Urbaniak – Nasi bracia mniejsi. Na co zwrócić uwagę? Przegląd ważnych objawów klinicznych oraz najczęstsze przyczyny

Religioznawstwo

28.04.2022 – Krzysztof Kupiński – Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa

Sekcja języka angielskiego

Katarzyna Krawczyk