Historia

 


Jak doszło do powstania Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


    Wszystko zaczęło się pewnego listopadowego dnia w 2004 roku. Siedziałyśmy przy kawie z Janiną Foryńską, gawędziłyśmy o różnych istotnych mniej istotnych sprawach. Właśnie wtedy narodził się pomysł powołania do życia w Koninie uniwersytetu trzeciego wieku. Pomysłodawczynią była Janeczka, a mnie nie trzeba było długo namawiać. Ustaliłyśmy plan działania – najpierw orientacje wśród przyjaciół znajomych, czy jest zapotrzebowanie na taki sposób spędzania wolnego czasu, potem kontakt z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i władzami miasta. Po trzech tygodniach każda z nas miała imienny wykaz aprobujących nasz pomysł – razem około 70 osób. Wystarczy by podjąć zaplanowane rozmowy.


     W grudniu złożyłyśmy wizytę prorektorowi PWSZ dr Tomaszowi Olejniczakowi i zastępcy prezydenta miasta Tadeuszowi Tylakowi. Nie zawiodła nas intuicja, obaj panowie przyjęli nasz pomysł z życzliwością, zaoferowali wsparcie i pomoc przy organizacji.


      W styczniu 2005 roku doszło do spotkania z rektorem PWSZ prof.dr hab. Józefem Orczykiem.
Szkołę reprezentowali ponadto prorektor dr Tomasz Olejniczak i kanclerz Zdzisław Dębowski. Był także wiceprezydent miasta Tadeusz Tylak. Janinie Foryńskiej i mnie towarzyszyły Maria Ośmielak i Krystyna Blewąska. Zapewniono nas wtedy, że ze strony uczelni możemy liczyć na użyczenie adresu i pomieszczeń.


       Miałyśmy miejsce na spotkania i mogłyśmy rozpocząć działania zmierzające do zarejestrowania stowarzyszenia.
        Luty 2005 roku – kolejne spotkanie, grono chętnych do pracy powiększa się. Oprócz wymienionych wcześniej osób w zebraniu uczestniczą Kazimiera Blumicz i Maria Grzechowiak. Ta ostatnia – prawnik z zawodu – bierze na siebie obowiązek opracowania statutu stowarzyszenia.


     10 marca 2005 roku – zebranie założycielskie. Bierze w nim udział 16 osób. Podejmujemy uchwały w sprawie powołania
Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku i wyboru Komitetu Założycielskiego.

Oto jego skład:

    Urszula Adamska
    Krystyna Blewąska
    Kazimiera Blumicz
    Janina Foryńska
    Maria Grzechowiak
    Jerzy Jankowski
    Halina Kmieć
    Danuta Majewska
    Maria Midor
    Maria Zaborowska-Ośmielak
    Mirosława Płucienniczak-Nowicka
    Bożena Pyra
    Sławomir Pyra
    Wanda Ślebioda
    Adelajda Zok
    Paweł Zok

Zebrani wyznaczyli i upoważnili do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia trzy osoby:


Urszulę Adamska, Marię Grzechowiak i Marię Zaborowską – Ośmielak.


27 kwietnia 2005 roku złożyłyśmy stosowną dokumentację w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w XXI i Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. 3 czerwca 2005 roku Sąd postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń – Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Sukces – po 7 miesiącach od narodzenia się pomysłu mamy w Koninie uniwersytet trzeciego wieku.
        Zabieramy się do pracy w lipcu zebranie Komitetu Założycielskiego, który od dnia zarejestrowania staje się Walnym Zebraniem Członków.


Wybieramy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Tego samego dnia organy konstytuują się.

ZARZĄD I KADENCJI:

Prezes – Urszula Adamska


Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, 
emerytowana nauczycielka i dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie

Wiceprezes – Maria Grzechowiak


Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, konsultant prawny ds.osób niepełnosprawnych MOPR
w Koninie

Sekretarz – Maria Midor


Absolwentka filologii rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Opolu, emerytowana nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego
w Koninie

Skarbnik – Maria Zaborowska – Ośmielak


Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu,
emerytowana ordynator oddziału geriatrycznego,
potem wewnętrznego II Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Jerzy Jankowski
Wiceprzewodnicząca – Kazimiera Blumicz
Sekretarz – Janina Foryńska

Wysyłamy do Sądu Rejonowego w Poznaniu dokumentację w celu zarejestrowania organów naszego stowarzyszenia. W sierpniu sąd rejestruje organy. Mamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia działalności.
18 października 2005 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Zapisało się 150 osób, ale chętnych było znacznie więcej.
Najbliższa przyszłość pokaże jakie będą losy pierwszego w naszym mieście uniwersytetu – Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 

Na Inauguracji roku akademockiego 2006/2007 spośród przedstawicieli Słuchaczy ze wszystkich kierunków zostało wyłonione Prezydium Samorządu Słuchaczy w składzie:

 

    Maria Serafin -Starosta
    Janina Jadwiga Wręga -Wicestarosta
    Ryszard Zalas – Sekretarz
    Maria Adamczyk – Członek
    Anna Michalska – Członek
    Bernarda Mirecka – Członek
    Halina Nowak – Członek
    Włodzimierz Rewers – Członek
    Erika Sobczak – Członek
    Maria Magdalena Żerkowska – Członek

Tekst: Urszula Adamska
– Prezes Stowarzyszenia,
     październik 2006