Wykłady

 

Wykłady ogólne z różnych dziedzin wiedzy

co 2 tygodnie w piątki godz. 16:00

sala 5B ANS w Koninie ul. Przyjaźni 1

Wykłady ogólne I semestr 2022/2023 – piątki, godz. 16:00,

sala 5B ANS w Koninie, ul. Przyjaźni 1 

 

14.10.2022

dr hab. Henryk Lisiak

historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rola społeczeństwa polskiego w wojnie polsko -bolszewickiej

04.11.2022

dr inż. Piotr Lewandowski

Instytut Budownictwa i Geoinżynierii

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Gospodarowanie wodami powierzchniowymi na terenach zurbanizowanych w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

 

18.11.2022

dr Tomasz Kozłowski

socjolog, szkoleniowiec, badacz, publicysta

Rola pasji i koncentracji w budowaniu poczucia dobrostanu

02.12.2022

Hanna Nowak

polonistka i psycholożka

Życie towarzyskie mózgu

 

13.12.2022

(wtorek)

dr Robert Piechota

adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

Podstawy inwestowania na rynku kryptowalut

13.01.2023

dr hab. Henryk Lisiak

historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Społeczeństwo polskie w dobie zaborów

27.01.2023

sala 3 B

ul. Przyjaźni 1

dr nauk med. Magdalena Pietrzkowicz

geriatra, diabetolog

Cukrzyca – jak nie dać się zaskoczyć i chwycić byka za rogi