Wykłady

 

Wykłady ogólne z różnych dziedzin wiedzy

co 2 tygodnie w piątki godz. 16:00

sala 5B PWSZ w Koninie ul. Przyjaźni 1

 

 

 

Wykłady ogólne I semestr 2021/2022 – piątki, godz. 16:00,

sala 5B PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1 

 

 

05.11.2021  Romana Olszewska 
lekarz chorób zakaźnych 
Co już wiemy na temat koronawirusa i co jeszcze wiedzieć powinniśmy 
19.11.2021  dr hab. Konrad Celiński 
Zakład Genetyki na Wydziale Biologii  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Genetyka w ochronie przyrody 
03.12.2021  dr inż. Piotr Lewandowski 
Instytut Budownictwa i Geoinżynierii  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska 
Energetyka atomowa. Procedura lokalizacji inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko na przykładzie elektrowni jądrowej. 
17.12.2021  dr hab. Bogdan Chojnicki 
klimatolog, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
Przyczyny i skutki obecnej zmiany klimatu 
07.01.2022  dr Tomasz Kozłowski 
socjolog, szkoleniowiec, badacz, publicysta 
Cztery typy temperamentu a komunikacja interpersonalna 
21.01.2022  Krystian Karbowy 
lekarz anestezjolog 
Senior znieczulony